NUDIMO:

 • obravnava primera,
 • razložitev posledic postopka osebnega stečaja,
 • sestava predloga za začetek postopka osebnega stečaja,
 • sestava predloga za odpust obveznosti

 

POTREBUJEMO:

 • Fotokopijo osebnega dokumenta
 • Davčna številka
 • Dokazila o prihodkih (plačilna lista; odločbe o denarni socialni pomoči; preživnini; odločbo o otroškem dodatku)
 • Dokazila o dolgovih (seznam izvršb; sklep o izvršbah)
 • Potrdilo Zavoda za zaposlovanje
 • Morebitna zdravstvena dokumentacija
 • Najemna pogodba
 • Dokazila o premoženju (ZK Izpisek; prometno dovoljenje)
 • Bančni izpiski za zadnje tri mesece
 • Drugo..

CENA NAŠE STORITVE 90 EUR
Vaši dodatni stroški: Overitev vloge pri notarju oz. upravni enoti